Ώρες Υποδοχής Κοινού

Ώρες Υποδοχής Κοινού

Αγαπητά μέλη της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης μετά από πολλές συζητήσεις για να βρεθεί λύση στο θέμα της σταθεροποίησης του ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, λόγω έλλειψης προσωπικού, σας ανακοινώνω το πρόγραμμα που θα ισχύσει από Δευτέρα 21 Μαΐου και για όλο το καλοκαίρι με απόφαση Εφορευτικού Συμβουλίου.