“Το Σινά στο χειρόγραφο έργο του Καλλινίκου του Γ’. Σπουδή στο αρχείο του Ζαγοραίου Πατριάρχη”