ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ.


Γ εννήθηκε στα 1777, γόνος της αρχοντικής οικογένειας των Κασσαβεταίων. Τα πρώτα του γράμματα τα διδάχτηκε στο Ελληνομουσείο της Ζαγοράς, επιθυμώντας δε ανώτερη εκπαίδευση και αφού μετέβη στην Σμύρνη εξ αιτίας των παράλληλων εμπορικών του δραστηριοτήτων, παρακολούθησε τον μεγάλο δάσκαλο του Γένους Κωνσταντίνο Οικονόμου τον εξ Οικονόμων.

Με την επιμέλειά του κατόρθωσε να μάθει άπταιστα τα Γαλλικά και Ιταλικά. Ταξιδεύοντας ασταμάτητα σε διάφορα μέρη της Ευρώπης έγινε μοναδικός γνώστης της εμπορικής κινήσεως όλων των χωρών.

Κατά την έκρηξη της Ελληνικής Επαναστάσεως πηγαίνει στην Τεργέστη όπου προσέφερε πάμπολλες υπηρεσίες, υλικές και ηθικές στους αγωνιζόμενους πατριώτες που βρίσκονταν εκεί, συνεργαζόμενος με τον θείο του Μ. Κασσαβέτη που διέμενε κι΄ εκείνος στην Τεργέστη και είχε μυηθεί στα της Φιλικής Εταιρείας.

Μετά την απελευθέρωση εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Σύρο συνεχίζοντας τις ασχολίες του με το εμπόριο και αποκτώντας μεγάλη περιουσία. Φιλάνθρωπος, χρηστός, φλογερός αγωνιστής και πατριώτης μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του, δεν ζούσε παρά για να ανακουφίζει τους ανήμπορους και να ευεργετεί την πατρίδα του. 'Ετσι, κατά την έκρηξη της Κρητικής επανάστασης στα 1866, πρόσφερε ένα σημαντικότατο ποσό με το οποίο αγοράστηκε ταχύπλοο καράβι που εξυπηρέτησε σε μεγάλο βαθμό τον Κρητικό αγώνα. Με χρήματά του κτίστηκε το Κασσαβέτειο Παρθεναγωγείο στην Ζαγορά, η πρώτη Σχολή θηλέων σ΄ ολόκληρο το Πήλιο και από τις ονομαστότερες σε όλη την Θεσσαλία, που άρχισε να λειτουργεί στα 1855. Αργότερα το προικοδότησε με 48 μετοχές του Εθνικού δανείου ώστε με έσο- δα αυτών να μισθοδοτούνται οι δασκάλες και να διατηρούνται υπότροφοι σε ανώτερες σχολές.

Με την διαθήκη του ο Ιωάννης Κασσαβέτης δώρησε το ποσόν των 50.000 δραχμών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο χωρίς καμμία επιφύλαξη για την χρήση του, πολλά δε και αξιόλογα ήταν τα κληροδοτήματα που άφησε στην Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, το Νοσοκομείο και Ορφανοτροφείο της Σύρου και σε πτωχές οικογένειες της Ζαγοράς.

Πέθανε στα 1876 σε ηλικία 99 ετών.

"Ο κόσμος να χαλάσει, ακόμη και τα πιο απίθανα γεγονότα να συμβούν, δυό φαινόμενα δεν θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν και να επαναλαμβάνονται:
Η παπαρούνα πάνω στην έκρηξη της Άνοιξης και το βιβλίο πάνω στην έκρηξη των Ιδεών."

Οδυσσέας Ελύτης