Πορτολάνος του 18ου αιώνα

Συλλογή: Χειρόγραφα
Χρονολογική Περίοδος: 901 - 1821
Τύπος Τεκμηρίου: Χειρόγραφο

Πρόκειται για χειρόγραφο χάρτη του 18ου αιώνα ακτών και λιμανιών ειδικά φτιαγμένο για ναυτικούς, με οδηγίες.

Αφετηρία η  Αλεξάνδρεια ως τη Δαλματία και τον κόλπο της Βενετία, περιγραφή ιταλικών ακτών μέχρι τη Ν. Γαλλία

Επισημάνθηκε από τον Κ. Δυοβουνιώτη το 1916.