Συλλογή ιατρική Μιχαήλ Κοντοπίδου Ναξιώτου του 18ου αιώνα

Συλλογή: Χειρόγραφα
Χρονολογική Περίοδος: 901 - 1821
Τύπος Τεκμηρίου: Χειρόγραφο

Πρόκειται αλφαβητικούς πίνακες χόρτων, φυτών και ζώων, βοτανολογικές περιγραφές, φυσιολογία, ιατρική κλπ.

Περιέχει αξιολογότατες σημειώσεις του Πατριάρχη Καλλινίκου σχετικά με το περιεχόμενο του  χειρογράφου.