ΑΒΡΑΑΜ ΟΡΤΕΛΙΟΣ, «ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ», ΑΜΒΕΡΣΑ, 1584

Συλλογή: Πρίγκου
Χρονολογική Περίοδος: 901 - 1821
Τύπος Τεκμηρίου: Χάρτης

«THEATRUM ORBIS TERRARUM»

«ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ»

ΑΜΒΕΡΣΑ, 1584

Στην Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς σώζονται δύο εκδόσεις του έργου αυτού. Η παλαιότερη, που έγινε στην Αμβέρσα το 1584, είναι στην λατινική γλώσσα και περιλαμβάνει ολόκληρη την υδρόγειο σε 114 χάρτες. Έχει αφιερωθεί από τον εκδότη στον Φίλιππο τον Αυστριακό και σε άλλους Ευρωπαίους βασιλείς και μονάρχες. Είναι ένας άτλαντας σπάνιας τέχνης και ακρίβειας για την εποχή και διακρίνεται για τα ωραία κοσμήματα που στολίζουν τους χάρτες του.

ΑΒΡΑΑΜ ΟΡΤΕΛΙΟΣ (1527-1598)

Βέλγος Γεωγράφος. Πλουσιότατος έμπορος, περιηγήθηκε πολλές χώρες για γεωγραφικές σπουδές και εξέδωσε στα 1570 τον περίφημο άτλαντα «Theatrum Orbis Τerrarum» («Θέατρον της Οικουμένης»), ο οποίος περιελάμβανε αρχικά 53 χάρτες διαφόρων μικρών χωρών και επανεκδόθηκε συνολικά σαράντα μία φορές και σε επτά γλώσσες μέχρι το 1642. Το έργο αυτό, μοναδικό γεωγραφικό βοήθημα για την εποχή, είχε τέτοια επιτυχία ώστε ο Ορτέλιος επωνομάσθηκε ο Πτολεμαίος του 16ου αιώνα. Ο δε βασιλιάς της Γαλλίας Φίλιππος τον αναγόρευσε γεωγράφο της αυλής. Εξέδωσε επίσης άλλα δύο έργα, τα «Γεωγραφικά Συνώνυμα» και τον «Γεωγραφικό Θησαυρό».