Ιστορικά Ζαγοριανά καράβια του Ν. Χριστόπουλου

Συλλογή: Άλλες
Χρονολογική Περίοδος: 1951 - σήμερα
Τύπος Τεκμηρίου: Πίνακας