Διοίκηση


Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς διοικείται από πενταμελές Εφορευτικό Συμβούλιο και την Προϊσταμένη της. Η συγκρότηση του Εφορευτικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και η θητεία τους είναι τριετής.

Τακτικά Μέλη


  1. Πρόεδρος: Παναγιώτης Κουτσάφτης
  2. Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Καπανιάρης
  3. Τακτικό Μέλος: Ελένη Γεωργαλά
  4. Τακτικο Μέλος: Γεωργία Αγγελέτου
  5. Τακτικό Μέλος: Φιλιώ Βλάχου

Προσωπικό


  1. Αναγνώστου Ειρήνη, Βιβλιοθηκονόμος, Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης
  2. Ρούσσος Θεόδωρος, Ταξινόμος