Νέα – Ανακοινώσεις

1 Μαρτίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Σας γνωστοποιούμε τη ματαίωση της υπ’ αριθμ. πρωτ 38/24-02-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την μετάπτωση ψηφιακών αρχείων. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί εκ […]
25 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πληροφοριακού συστήματος αρχειακής περιγραφής σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται παρακάτω, με […]
25 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού RFID, βάσει τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο παράρτημα I, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. […]