Τ ον πληροφοριακό κι εκπαιδευτικό ρόλο της Βιβλιοθήκης της Ζαγοράς ενισχύει το Κέντρο Πληροφόρησης το οποίο αποτελεί τμήμα της. Σε αυτό υπάρχουν συνολικά οχτώ τερματικά που παρέχουν τη δυνατότητα υψηλής ταχύτητας σύνδεσης, (ADSL 2Mbit), με το Διαδίκτυο και της αναζήτησης πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό.

Οι χρήστες του Κέντρου Πληροφόρησης μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές του για:

  • να προβάλλουν ψηφιακό υλικό της Βιβλιοθήκης
  • να διεκπεραιώσουν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία
  • να δημιουργήσουν αρχεία με τα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα σε αυτούς και προσωπικούς φακέλους για να τα αποθηκεύσουν ή να λάβουν αντίγραφα.

Δικαίωμα χρήσης του Κέντρου Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης έχουν:

  • όλοι οι ενήλικοι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης
  • παιδιά που φοιτούν στις πρώτες τέσσερις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου μόνο υπό την εποπτεία ενήλικα που τα συνοδεύει
  • τα μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι που είναι εγγεγραμμένοι ως Μέλη της Βιβλιοθήκης και τους έχει παραχωρηθεί η σχετική άδεια από τους κηδεμόνες τους στο Έντυπο Εγγραφής Νέου Μέλους της Βιβλιοθήκης. Σε αυτή την περίπτωση η επίδειξη της Κάρτας Μέλους στον υπεύθυνο υπάλληλο κατά την είσοδο στο Κέντρο Πληροφόρησης εξοικονομεί χρόνο και ταλαιπωρία, τόσο για το χρήστη, όσο και για το προσωπικό της Βιβλιοθήκης

Οι χρήστες του Κέντρου Πληροφόρησης θα πρέπει να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφόρησης ή και οι υπόλοιποι υπάλληλοι, εάν χρειαστεί, έχουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους ο καθένας, την υποχρέωση να βοηθούν το κοινό σε θέματα αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο και στην εξοικείωσή του με το περιβάλλον των φυλλομετρητών που θα χρησιμοποιήσουν για το σκοπό αυτό. Δεν υποχρεούνται όμως να διενεργήσουν την έρευνα για λογαριασμό του χρήστη, ούτε να εξηγούν θέματα άλλων εφαρμογών. Σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθούν το κοινό μόνο στην περίπτωση που δεν επείγει η κάλυψη άλλης ανάγκης της υπηρεσίας τους.

Κάθε χρήστης του Κέντρου Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης οφείλει να τηρεί τους κανόνες λειτουργίας του Κέντρου της Βιβλιοθήκης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στον Κανονισμό του Κέντρου Πληροφόρησης στον Κανονισμό.