Πρωτοστατώντας και διακρινόμενοι οι Ζαγοριανοί σε όλους τους τομείς, κρατούσαν πάντοτε ψηλά το όνομα της πατρίδας τους. Στις προσπάθειες για την εθνική αποκατάσταση του Γένους συναντώνται άλλοτε σαν ναυτιλλόμενοι ή διακεκριμένοι έμποροι στην Σμύρνη, Πόλη, Οδησσό, Μολδοβλαχία και αλλού, πάντα να προοδεύουν και να διαθέτουν τα κέρδη τους στην πατρίδα προικίζοντάς την με σχολεία, εκκλησιές, βιβλιοθήκες, άλλοτε σαν Πατριάρχες στην Κωνσταντινούπολη και Ιερουσαλήμ, σαν Μητροπολίτες σε διάφορες επαρχίες και άλλοτε σαν ναύαρχοι και στρατηγοί της Μεγάλης Ρωσίας ή ακόμη και σαν εμπιστευτικοί σύμβουλοι των Ελλήνων Ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας.

Τέλος, διακρίνονται σαν συγγραφείς, δάσκαλοι και λόγιοι, σαν φιλικοί αγωνιστές και εθνεγέρτες, ενώ αργότερα, μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, υπήρξαν απ΄ τους σπουδαιότερους συντελεστές της Εθνικής παλιγγενεσίας και σημαντικοί παράγοντες στους αγώνες για την εθνική αποκατάσταση της Κρήτης και της Θεσσαλίας. Το Ζαγοριανό αυτό ηρώο εκτείνεται μέχρι τον αιώνα μας περιλαμβάνοντας μεγάλα αναστήματα στις επιστήμες, γράμματα, οικονομία και εθνικές ευεργεσίες.Πηγή για όλους τους αναφερόμενους επιφανείς της Ζαγοράς: Βασίλης Αγιοπετρίτης, Ιστορικά στοιχεία Ζαγοράς, αυτοέκδοση, Ζαγορά 1995