Τετραευάγγελλον

Συλλογή: Χειρόγραφα
Χρονολογική Περίοδος: 901 - 1821
Τύπος Τεκμηρίου: Χειρόγραφο

Μεμβράνινος κώδικας του 10ου αιώνα με υπομνήματα τα 4 ευαγγέλια.